• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Takvim
deneymetre.com

toprağın mikroskobik yapısı=μικροσκοπική δομή του εδάφους=microscopic structure of the soil

bu görüntüler 1600 kat büyütülmüştür.
toprak=basit yapılı tuzlar ve karmaşık yapılı inorganik ve organik maddelerinden yapılmıştır.Ayrıca bir çok bakteri de yaşar.Toprağın 
büyük çoğunluğunu oksijen,silisyum,alüminyum ,potasyum,demir vb. elementlerinden oluşur.silisyum ,kum ve kuartz şeklinde bulunur.yarı iletkendir.
makro elementler=P,K,Ca,Mg,S,N dir.Bitkiler tarafından çok kullanılır.
mikro elementler:toprakta az bulunan elementlerdir.Fe,Mn,Cu,B,Zn,Cl'dir.Eksik­liğinde bitkilerin gelişmesi yavaşlar.
These images are magnified 1600 times.
ground:simple structure and is made of a complex of inorganic salts and organic substances.In addition, some bacteria also live.Soil from the majority of oxygen, silicon, aluminum, potassium, iron and so on.It consists of the elements.silicon, in the form of sand and quartz.silicon is the semiconductor.
elements present in the soil.
1-Macro elements:P,K,Ca,Mg,S,N.It is often used by plants.
2-microelements:They are the least abundant element in the earth.Fe,Mn,Cu,B,Zn,Cl.In the absence of plant growth slows.
Αυτές οι εικόνες μεγεθύνονται 1600 φορές.
έδαφος:
απλή δομή και είναι κατασκευασμένο από ένα σύνθετο ανοργάνων αλάτων και οργανικής ύλης.Επιπλέον, πολλά βακτήρια yaşα επίσης.Χώμα από την πλειονότητα του οξυγόνου, πυριτίου, αργιλίου, κάλιο, σίδηρο και ούτω καθεξής. Αποτελείται από τα στοιχεία.Si, με τη μορφή της άμμου και χαλαζία.Είναι ημιαγωγών.,
στοιχεία
1-μακροθρεπτικά:P,K,Ca,Mg,S,N :Είναι συχνά χρησιμοποιείται από τα φυτά.
2-μικροστοιχεία:Αυτοί είναι οι λιγότερο άφθονο στοιχείο στη γη.Fe,Mn,Cu,B,Zn,Cl.Σε περίπτωση απουσίας της ανάπτυξης των φυτών επιβραδύνεται.
My experiment is published on the deneymetre.com
δοκιμή μου''deneymetre.com,,Δημοσιεύεται μέσω.καλημερα σαç
deneylerim'deneymetre.com''ü­zerinden yayınlanmaktadır.
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.583713.6381
Euro15.205315.2662
Hava Durumu
Saat